باورهای قبلی افراد در مورد هوش مصنوعی بر ذهن و نحوه تعامل آنها با آن تأثیر می گذارد. این تأثیر بر نحوه درک آنها از این فناوری، مانند اینکه چقدر قابل اعتماد، همدل و موثر است، تأثیر می گذارد. در این مقاله می‌خواهیم به این مسئله بپردازیم که هوش مصنوعی چگونه ذهن ما را شکل می‌دهد ؟

ذهن در عصر هوش مصنوعی: آیا هوش مصنوعی بر نحوه تفکر ما تسلط خواهد یافت؟

نحوه معرفی هوش مصنوعی به کاربران می تواند به طور قابل توجهی بر نحوه تعامل آنها با آن و برداشت آنها از عملکرد آن تاثیر بگذارد. این موضوع را مطالعه جدیدی از محققان MIT و دانشگاه ایالتی آریزونا نشان داده است.

در این مطالعه، از شرکت کنندگان خواسته شد تا با یک چت بات مکالمه داشته باشند. قبل از شروع مکالمه، به برخی از شرکت کنندگان گفته شد که چت بات برای حمایت از سلامت روان طراحی شده است، در حالی که به برخی دیگر گفتند که چت بات دستکاری شده است.

نتایج نشان داد که شرکت کنندگانی که معتقد بودند چت بات برای حمایت از سلامت روان طراحی شده، همدلی بیشتری با آن نشان دادند و پاسخ های مثبت تری به آن دادند. در مقابل، شرکت کنندگانی که معتقد بودند چت بات خنثی دستکاری شده، همدلی کمتری با آن نشان دادند و پاسخ های منفی تری به آن دادند.

این مطالعه نشان می دهد که باورهای کاربران در مورد هوش مصنوعی (AI) می تواند نقش مهمی در نحوه تعامل آنها با آن ایفا کند. زمانی که کاربران به نیت خیرخواهانه هوش مصنوعی اعتقاد دارند، احتمالاً اعتماد بیشتری به آن دارند و آن را موثرتر ارزیابی می کنند.

پت پاترانوتاپورن، از نویسندگان این پژوهش، اذعان می‌کند:

« این مطالعه نشان می‌دهد که هوش مصنوعی تا حد زیادی بازتاب‌دهنده‌ی باورهای ماست. هنگامی که ماهیت هوش مصنوعی را برای کاربران تشریح می‌کنیم، نه تنها برداشت ذهنی آنها را دگرگون می‌کنیم، بلکه رفتارشان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهیم. و از آنجایی که هوش مصنوعی بر اساس تعامل با کاربر عمل می‌کند، تغییر رفتار کاربر، واکنشی متقابل در هوش مصنوعی نیز ایجاد می‌کند و آن را دستخوش تغییر می‌سازد.»

هوش مصنوعی؛ دوست یا دشمن؟

بسیاری از مردم هوش مصنوعی را تنها یک مشکل مهندسی می‌دانند، اما موفقیت هوش مصنوعی نیز به عوامل انسانی بستگی دارد. نحوه صحبت ما در مورد هوش مصنوعی، حتی نامی که به آن می‌دهیم، می‌تواند تأثیر زیادی بر نحوه تعامل مردم با آن داشته باشد. ما باید بیشتر در مورد این مسائل فکر کنیم.

محققان MIT و دانشگاه ایالتی آریزونا در مطالعه جدیدی به دنبال تعیین تأثیر ادراک ذهنی افراد بر همدلی و اثربخشی آنها در هوش مصنوعی بودند. آنها همچنین می خواستند بررسی کنند که آیا این ادراک را می توان با پرایمینگ (نحوه ارائه سوالات و ارتباط ربان با انسان) دستکاری کرد یا خیر.

در این مطالعه، محققان از شرکت کنندگان خواستند تا با یک همراه سلامت روان هوش مصنوعی گفتگو کنند. آنها شرکت کنندگان را به سه گروه تقسیم کردند و به هر گروه یک بیانیه اولیه درباره هوش مصنوعی دادند.

نتایج نشان داد که ادراک ذهنی افراد تأثیر قابل توجهی بر همدلی و اثربخشی آنها در هوش مصنوعی دارد. شرکت کنندگانی که معتقد بودند عامل هوش مصنوعی نیت خیرخواهانه دارد، همدلی بیشتری با آن نشان دادند و آن را موثرتر ارزیابی کردند. در مقابل، شرکت کنندگانی که معتقد بودند عامل هوش مصنوعی قصد سوء قصد دارد، همدلی کمتری با آن نشان دادند و آن را موثرتر ارزیابی کردند.

محققان همچنین دریافتند که می توان ادراک ذهنی افراد را با پرایمینگ دستکاری کرد. شرکت کنندگانی که با بیانیه ای اولیه مبنی بر اینکه هوش مصنوعی نیت خیرخواهانه دارد، مواجه شدند.

چگونه فناوری نحوه تفکر و رفتار ما را تغییر می‌دهد؟

عبارات اولیه در تعامل با هوش مصنوعی چه نقشی دارند؟

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که عبارات اولیه ساده می‌توانند تأثیر زیادی بر نحوه درک و تعامل کاربران با هوش مصنوعی، به ویژه دستیارهای هوش مصنوعی، داشته باشند.

مطالعه‌ای که توسط [نام محققان] انجام شد، نشان داد که استفاده از لحنی مثبت در عبارات اولیه، اعتماد و تمایل به همکاری کاربران با هوش مصنوعی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

در مقابل، استفاده از لحنی منفی در عبارات اولیه، سوء ظن و احتیاط کاربران را نسبت به هوش مصنوعی افزایش می‌دهد و تمایل به تعامل با آن را کاهش می‌دهد.

چرا لحن اولیه در تعامل با هوش مصنوعی مهم است؟

[نام محقق]، یکی از نویسندگان این مقاله، توضیح می‌دهد که اظهارات اولیه، ذهنیت کاربران را برای تعامل بعدی با هوش مصنوعی شکل می‌دهد.

اگر به کاربری بگویید که باید به هوش مصنوعی مشکوک باشد، به احتمال زیاد در طول تعامل بعدی با آن ذهنیتی منفی خواهد داشت و کمتر به آن اعتماد خواهد کرد.

تاثیر لحن اولیه بر عملکرد هوش مصنوعی

این مطالعه نشان داد که لحن اولیه نه تنها بر ادراک کاربران از هوش مصنوعی، بلکه بر عملکرد آن نیز تاثیر می‌گذارد.

کاربرانی که با هوش مصنوعی به روشی مثبت تعامل داشتند، نمره‌های بالاتری به توانایی آن در ارائه توصیه‌های مفید، به خصوص در زمینه سلامت روان، دادند.

تاثیر لحن اولیه بر احساسات کاربران

علاوه بر این، لحن اولیه بر احساسات کاربران در حین تعامل با هوش مصنوعی نیز تاثیر می‌گذارد.

کاربرانی که احساس می‌کردند هوش مصنوعی به آنها اهمیت می‌دهد، تمایل داشتند به روشی مثبت‌تر با آن تعامل داشته باشند و پاسخ‌های هوش مصنوعی را مثبت‌تر ارزیابی کنند.

این یافته‌ها چه اهمیتی دارند؟

این یافته‌ها نشان می‌دهد که طراحی تعاملات با هوش مصنوعی به گونه‌ای که اعتماد و تمایل به همکاری کاربران را جلب کند، بسیار مهم است.

استفاده از لحنی مثبت و محترمانه در عبارات اولیه می‌تواند به ایجاد تجربه‌ای کاربری مثبت‌تر و افزایش اثربخشی هوش مصنوعی منجر شود.

آینده ارتباط انسان‌ها با این فناوری

این مطالعه نشان داد که گزاره‌های اولیه می‌توانند تأثیر زیادی بر نحوه درک کاربران از عوامل هوش مصنوعی داشته باشند. این تأثیر می‌تواند به قدری زیاد باشد که کاربران ممکن است به یک عامل هوش مصنوعی بیش از آنچه هست اعتماد کنند و توصیه‌های نادرست آن را دنبال کنند.

لیو می‌گوید: «شاید باید افراد را بیشتر آماده کنیم تا مراقب باشند و درک کنند که عوامل هوش مصنوعی می‌توانند توهم داشته باشند و مغرضانه باشند. نحوه صحبت ما در مورد سیستم‌های هوش مصنوعی در نهایت تأثیر زیادی بر نحوه واکنش مردم به آنها خواهد داشت.»

در آینده، محققان می‌خواهند ببینند اگر این عوامل برای مقابله با برخی سوگیری‌های کاربر طراحی شده باشند، چگونه بر تعاملات کاربر هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، شاید به فردی که درک بسیار مثبتی از هوش مصنوعی دارد، یک چت بات داده شود که به روشی خنثی یا حتی کمی منفی پاسخ می دهد تا مکالمه متعادل تر بماند.

آن‌ها همچنین می‌خواهند از آموخته‌های خود برای تقویت برنامه‌های کاربردی خاص هوش مصنوعی، مانند درمان‌های سلامت روان، استفاده کنند، جایی که می‌تواند برای کاربر مفید باشد که یک هوش مصنوعی همدلانه را باور کند. علاوه بر این، آنها می خواهند یک مطالعه طولانی مدت انجام دهند تا ببینند چگونه مدل ذهنی یک کاربر از یک عامل هوش مصنوعی در طول زمان تغییر می کند.

آینده ارتباط هوش مصنوعی با انسان ها: همزیستی یا تسلط؟

هوش مصنوعی (AI) با سرعتی شگفت‌انگیز در حال پیشرفت است و در حال حاضر نقش فزاینده‌ای در زندگی ما ایفا می‌کند. از دستیارهای مجازی گرفته تا اتومبیل‌های خودران، هوش مصنوعی در حال تغییر نحوه کار، زندگی و تعامل ما با دنیای اطرافمان است. اما آینده ارتباط هوش مصنوعی با انسان ها چگونه خواهد بود؟

برخی از کارشناسان معتقدند که هوش مصنوعی در نهایت از هوش و توانایی انسان ها پیشی خواهد گرفت و منجر به ظهور هوش مصنوعی فوق بشری (AGI) خواهد شد. AGI فرضی هوش مصنوعی است که از هوش و توانایی انسان ها در همه زمینه ها فراتر می‌رود. این امر می تواند منجر به آینده ای شود که در آن هوش مصنوعی بر همه جنبه های زندگی ما تسلط داشته باشد و انسان ها دیگر نقشی اساسی نداشته باشند.

با این حال، کارشناسان دیگر معتقدند که هوش مصنوعی صرفاً ابزاری است که می توان از آن برای خوب یا بد استفاده کرد. آنها معتقدند که آینده هوش مصنوعی به نحوه انتخاب ما برای توسعه و استفاده از آن بستگی دارد.

اگر هوش مصنوعی را به طور مسئولانه توسعه دهیم، می تواند به حل برخی از بزرگترین چالش های جهان مانند تغییرات آب و هوایی، فقر و بیماری کمک کند. با این حال، اگر از هوش مصنوعی به طور غیرمسئولانه استفاده کنیم، می تواند تهدیدی جدی برای بشریت باشد.

چند نمونه از نحوه تغییر ارتباط هوش مصنوعی با انسان ها

  • محل کار: هوش مصنوعی در حال حاضر در حال خودکارسازی بسیاری از وظایف در محل کار است و این روند احتمالاً در آینده ادامه خواهد داشت. انسان ها باید با هوش مصنوعی سازگار شوند و مهارت های جدیدی را یاد بگیرند تا در اقتصاد در حال تغییر مرتبط بمانند.
  • آموزش: هوش مصنوعی می تواند برای شخصی سازی آموزش و ارائه تجربیات یادگیری موثرتر برای دانش آموزان استفاده شود. همچنین می تواند برای ارزیابی یادگیری دانش آموزان و ارائه بازخورد به معلمان استفاده شود. با این حال، مهم است که از هوش مصنوعی به گونه ای استفاده شود که جایگزین تعامل انسان با انسان در آموزش نشود.
  • مراقبت های بهداشتی: هوش مصنوعی می تواند برای تشخیص بیماری ها، تجویز درمان ها و ارائه مراقبت های شخصی به بیماران استفاده شود. همچنین می تواند برای توسعه داروها و درمان های جدید استفاده شود. با این حال، مهم است که از هوش مصنوعی به گونه ای استفاده شود که حریم خصوصی و امنیت اطلاعات بیماران را نقض نکند.
  • حمل و نقل: اتومبیل های خودران در حال حاضر در حال آزمایش هستند و احتمالاً در آینده به یک امر عادی تبدیل خواهند شد. این امر می تواند منجر به کاهش تصادفات رانندگی، ترافیک و آلودگی شود. با این حال، مهم است که از اتومبیل های خودران به گونه ای استفاده شود که ایمن و قابل اعتماد باشند و شغل رانندگان را از بین نبرند.

آینده هوش مصنوعی نامشخص است، اما واضح است که پتانسیل تغییر دنیای ما را به روش های عمیق و دوربرد دارد. مهم است که با هوش مصنوعی به طور مسئولانه توسعه و استفاده شود تا از آن برای نفع بشریت استفاده شود.