به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بیش از یک چهارم مشاغل، در معرض خطر انقلاب هوش مصنوعی آینده قرار دارند.

حدود ۲۷٪ از مشاغل در کشورهای عضو OECD (متشکل از ۲۷ کشور) به خصوص کشورهای اروپای شرقی، در معرض خطر انقلاب هوش مصنوعی هستند. این مشاغل بیش از ۲۵ مهارت و توانایی از ۱۰۰ مهارتی که کارشناسان هوش مصنوعی معتقدند به طور آسان قابل خودکار شدن هستند.

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط سازمان OECD، سه نفر از هر پنج کارمند نگران هستند که شغل خود را در ده سال آینده از دست بدهند. این نگرانی‌ها ممکن است به علت پیشرفت روز افزون فناوری هوش مصنوعی و امکاناتی که آن فراهم می‌کند، مطرح شود. این نتایج نشان می‌دهد که در آینده، تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار قابل ملاحظه و چالش‌برانگیز خواهد بود.

با توجه به گزارش دو سوم کارمندانی که قبلاً با هوش مصنوعی کار کرده اند، اتوماسیون باعث نظم و دقت بیشتری در وظایفشان می شود. این بدان معناست که استفاده از هوش مصنوعی باعث بهبود سازمان‌دهی و دقت کارمندان می شود. سازمان برای تطبیق با پیشرفت فناوری هوش مصنوعی، پیشنهاد کرده که دولت‌ها باید سیاست‌های مناسبی را تدارک ببینند. این سیاست‌ها برای آماده‌سازی و آموزش کارکنان جهت استفاده از این فناوری در آینده ضروری هستند.

بطور کلی، سازمان OECD بر خطرات و مزایای بالقوه هوش مصنوعی در محیط کار تأکید کرده است. با توجه به این، نیاز به اقدامات سیاستی فعال برای اطمینان از اینکه مزایای هوش مصنوعی از خطرات آن بیشتر است تأکید دارد.

هوش مصنوعی استفاده از الگوریتم‌ها و مدل‌های ریاضی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و انجام وظایفی است که قبلاً توانایی انسانی لازم بود.

مهمترین هدف هوش مصنوعی، توسعه روش‌ها است که رایانه‌ها را قادر به تصمیم‌گیری، یادگیری و حل مسائل به شکلی مشابه با انسان می‌کند.