پلتفرم AvalAI با ارائه سرویس جدید استفاده از API مدل‌های هوش مصنوعی برتر، فرصتی استثنایی را برای توسعه‌دهندگان، محققان و کسب‌وکارها فراهم آورده است تا به مجموعه‌ای وسیع از خدمات پیشرفته هوش مصنوعی دسترسی پیدا کنند. این سرویس، که عملکردی مشابه با سرویس‌های API شرکت OpenAI دارد، انعطاف‌پذیری بی‌نظیری را به کاربران ارائه می‌دهد و به زودی قرار است خدمات دیگر ارائه‌دهندگان برجسته‌ای مانند Google و Anthropic را نیز در بر بگیرد.

با ایجاد تنها یک حساب توسعه‌دهنده در AvalAI، شما به دنیایی از امکانات بی‌پایان و دسترسی نامحدود به تمامی خدمات برتر هوش مصنوعی دست خواهید یافت، و این همه مطابق با تعرفه‌های رسمی ارائه‌دهندگان و بدون هیچ گونه کارمزد اضافی.

ایجاد و مدیریت کلید‌های API

پس از ورود به پیشخوان پلتفرم AvalAI، به بخش کلیدها API مراجعه کنید و با کلیک بر روی دکمه “ایجاد کلید جدید”، کلید جدیدی بسازید. این کلیدها به شما امکان دسترسی به API‌های AvalAI را می‌دهند و می‌توانید آن‌ها را در بسته‌های برنامه‌نویسی مختلف به کار ببرید.

ایجاد کلید جدید برای استفاده از API در پلتفرم هوش مصنوعی AvalAI

استفاده از کلید‌های API

برای استفاده از این کلیدها، لازم است URL پایه در کتابخانه‌های OpenAI را به آدرس جدید https://api.avalai.ir/v1 تغییر دهید. این تغییر ساده، امکان استفاده از سرویس‌های OpenAI را با استفاده از API Key‌های AvalAI فراهم می‌آورد.

روش استفاده از کلید‌های API پلتفرم AvalAI در کتابخانه Langchain

دسترسی به مدل‌های دستورالعمل / completions

from langchain_openai import OpenAI # pip install langchain_openai

llm = OpenAI(
  model="gpt-3.5-turbo-instruct",
  base_url="https://api.avalai.ir/v1", 
  api_key="aa-******"
)

llm.invoke("hi")

 

دسترسی به مدل‌های گفتگو / chat completions

from langchain_openai import ChatOpenAI
 
llm = ChatOpenAI(model="gpt-3.5-turbo", base_url="https://api.avalai.ir/v1", api_key="aa-***********")

llm.invoke("hello")

روش استفاده از کلید‌های API پلتفرم AvalAI در فریمورک .NET (دات نت)

کتابخانه betalgo

public static async IAsyncEnumerable InvokeStreamAsync(string model = "gpt-3.5-turbo")
  {
    static string AvalAIApiKey = "Your api key";
    static string BaseUrl = "https://api.avalai.ir/v1";
    var openAiService = new OpenAIService(new OpenAiOptions()
    {
      ApiKey = AvalAIApiKey,
      BaseDomain = BaseUrl
    });

    var completionResult = openAiService.ChatCompletion.CreateCompletionAsStream(new ChatCompletionCreateRequest
    {
      Messages = new List
      {
        ChatMessage.FromSystem("You are a helpful assistant."),
        ChatMessage.FromUser("How to implement avalai base url in betalgo .NET openai package?"),
        ChatMessage.FromAssistant("You can read about it in https://avalai.ir/blog/how-to-use-avalai-api-keys ."),
      },
      Model = model,
      MaxTokens = 50//optional
    });
    await foreach (var completion in completionResult)
    {
      if (completion.Successful)
      {
        yield return completion.Choices.FirstOrDefault()?.Message.Content;
      }
      else
      {
        
        if (completion.Error == null)
        {
          throw new Exception("Unknown Error");
        }
        Debug.WriteLine($"{completion.Error.Code}: {completion.Error.Message}");
      }
    }

  }

 

روش استفاده از کلید‌های API پلتفرم AvalAI در  TypeScript / JavaScript (جاوا اسکریپت / تایپ اسکریپت)


import OpenAI from "openai";

const baseUrl = "https://api.avalai.ir/v1";

const openai = new OpenAI({
  apiKey: process.env.AVALAI_API_KEY,
  baseUrl: baseUrl
});

const chatCompletion = await openai.chat.completions.create({
  messages: [{ role: "user", content: "Say hi" }],
  model: "gpt-3.5-turbo",
});

 

 

دسترسی آسان و راحت، بدون نیاز به مواجهه با محدودیت‌های جغرافیایی، پرداخت امن ریالی بدون کارمزد اضافی، فعال سازی آنی حساب کاربری و پایداری حداکثری زیرساخت‌های AvalAI، همه و همه تضمین‌کننده یک تجربه دلچسب برای توسعه‌دهندگان، محققان و کسب‌وکارهاست. با پلتفرم هوش مصنوعی AvalAI، شما به راحتی می‌توانید از ظرفیت برترین مدل‌های هوش مصنوعی برای رشد و توسعه پروژه‌ها و ایده‌های خود بهره‌مند شوید.

مزایای استفاده از API پلتفرم AvalAI

شفافیت و مقرون به صرفه بودن قیمت‌گذاری

پلتفرم AvalAI بدون اعمال کارمزد اضافی، تعرفه‌های رسمی ارائه‌دهندگان را به شما ارائه می‌دهد تا از شفافیت کامل در هزینه‌ها اطمینان حاصل کنید.

سهولت و کاربری بی‌دغدغه

 AvalAI با حذف موانع فنی، استفاده از API را برای کاربران در هر سطحی از دانش هوش مصنوعی ساده و در دسترس ساخته است.

امنیت و سهولت پرداخت

 پلتفرم هوش مصنوعی AvalAI با پشتیبانی از درگاه‌های پرداخت امن ایرانی، تراکنش‌های شما را با آسودگی خاطر و بدون هیچ‌گونه نگرانی به انجام می‌رساند.

فعال‌سازی فوری حساب کاربری

پس از ثبت‌نام، می‌توانید بدون فوت وقت از خدمات AvalAI بهره‌مند شوید و فرآیند خود را آغاز کنید.

پایداری زیرساخت‌ها

AvalAI با اتکا به زیرساخت‌های قدرتمند، ثبات و پایداری خدمات خود را در بالاترین سطح تضمین می‌کند.